Συμμετοχή στη Fruit Logistica 2014

Οι αριθμοί επισκεπτών και συμμετεχόντων είναι τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν το κύρος και τη διαχρονική αξία της Fruit Logistica.

Η Gea είναι για πρώτη φορά παρούσα, με σύγχρονο περίπτερο και ενημερωτικό υλικό, με σκοπό να ενημερώσει τους νέους επισκέπτες για την κορυφαία ποιότητα των φρούτων που φέρουν την υπογραφή της καθώς και για τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές επενδύσεις και δράσεις της εταιρείας.